musoralogo

De stichting Musora is in 1980 opgericht in Deventer met de oorspronkelijke naam:

Pro Musica Origine Agenda, afgekort MUSORA.


Haar doelstelling is, zoals verwoord in de oprichtingsakte:
“Het naar vermogen optimaal realiseren en/of organiseren van concerten in een muziekhistorisch verantwoorde uitvoeringspraktijk”.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
“Stimulerend te werken en faciliteiten beschikbaar te stellen aan groepen en individuen, die vorenbedoelde muziekvormen praktiseren”. “Voorts al hetgene te doen wat in de ruimste zin met het gestelde in dit artikel verband houdt”.

De grote motor in de beginjaren was Jan Kleinbussink. Samen met een eigen projectkoor, het Collegium Musora, bestaande uit geoefende amateurzangers, heeft hij een traditie opgezet van cantatediensten, passieuitvoeringen en andere muziek bij kerkelijke hoogtijdagen. Deze traditie is inmiddels overgenomen door diverse Deventer koren.
Daarnaast organiseerde Musora ook diverse andere concerten, vaak in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium uit Den Haag. Recente producties waren onder andere een Ceciliafeest en een concert met werken van Victoria.

Het succes van het Holland Festival Oude Muziek in Utrecht heeft midden jaren tachtig geleid tot de oprichting van het Netwerk Oude Muziek, eveneens ondergebracht bij de Stichting Organisatie voor Oude Muziek (STOOM). Dit verzorgt concertseries door heel het land. Vanaf het begin is Musora hierbij betrokken geweest met jaarlijks 5 concerten in Deventer.
Deze vonden meestal plaats in de hal van het stadhuis. Vanwege de grotere bezoekersaantallen is sinds 2007 het Penninckshuis de thuisbasis voor de concerten. Wanneer het uit te voeren concert dit nodig maakt worden ook andere locaties gebruikt, zoals de Bergkerk of de Broederenkerk.

Met het wegvallen van het Op Den Berghe Festival, waarbinnen Musora de laatste jaren een minifestival Oude Muziek verzorgde, ontstond er een vacuüm rond het Hemelvaartsweekend. Een aanvankelijk losse groep enthousiastelingen vond een Festival Oude Nederlandse muziek een passende invulling voor Hemelvaartsweekend. De Stichting Musora is erin geslaagd al deze initiatieven, plannen en ideeën te bundelen onder de naam “Reincken Festival oude muziek Deventer”. De eerste editie van dit festival, onder auspiciën van Musora, vond plaats in 2007, toen nog als een ééndaags festival op Hemelvaartsdag zelf. Inmiddels is het Reincken Festival uitgegroeid tot een volwaardig festival (met altijd Hemelvaartsdag als eerste dag) met professionele concerten, fringeconcerten (bijdragen vaak van conservatoria of pas afgestudeerde musici), een Masterclass en deelname van regionale organisaties, zoals muziekscholen. Sinds 2011 moet, gedwongen door financiële krapte, het Festival beperkt blijven tot twee dagen, gelukkig met behoud van kwaliteit.

 

 

 


© 2023 Musora